Lietošanas noteikumi

Tiešsaistes veikala lietošanas noteikumi

Terminu apraksts

Klients – fiziskā persona, kura veic pasūtījumus interneta veikalā www.priekam.lv un ir pasūtītās Preces saņēmējs. Interneta veikalā www.priekam.lv iegādātās preces klients izmanto savām personiskajām vajadzībām, savas ģimenes locekļu un tuvinieku vajadzībām vai citiem mērķiem.

B2B klients – fiziska vai juridiska persona, kura veic pasūtījumus interneta veikalā www.priekam.lv un ir pasūtītās Preces saņēmējs. Interneta veikalā www.priekam.lv iegādātās preces klients izmanto savā uzņēmējdarbībā.

Pārdevējs – Priekam.lv, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GigaTop", 40003789304, turpmāk SIA „GigaTop“

Interneta veikals – vietne internetā, kurai tīmeklī ir adrese www.priekam.lv Klientiem interneta veikalā noformēšanai tiek piedāvāta Pārdevēja prece, kā arī pasūtītās preces apmaksas un piegādes noteikumi.

Vietne – www.priekam.lv

Prece – materiālā vienība, kura atrodas preču apgrozībā un tiek piedāvāta pārdošanai vietnē.

Pasūtījums - pienācīgā veidā noformēts Klienta pieprasījums vietnē izvēlētās preces piegādei uz Klienta izvēlēto adresi vai saņemšanu SIA „GigaTop“ birojā.

Piegādes dienests - Jūsu ērtībai piedāvājam preču piegādi arī līdz mājas durvīm, ko veic Latvijas kurjerdienesti.

Klientu apkalpošanas dienests – Pārdevējam piederošs dienests, kurš veic Klienta vietnē izdarīto pasūtījumu apstrādi un izpildi.

Ārējā vietne – citas vietnes interneta tīklā, atsauces uz kurām tiek izvietotas vietnē www.priekam.lv

 1. Vispārējie noteikumi

1.1. Vietnes īpašnieks un administrators ir SIA "GigaTop".

1.2. Pasūtot preci ar tīmekļa vietnes www.priekam.lv starpniecību, Klients piekrīt preces pārdošanas noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi), kuri izskaidroti zemāk.

1.3. Minētie Noteikumi, kā arī Vietnē izvietota informācija par preci, ir publisks piedāvājums.

1.4. Savstarpējās attiecības starp Klientu un Pārdevēju reglamentē Latvijas Republikas likumdošana.

1.5. Pārdevējs atstāj sev tiesības veikt grozījumus šajos Noteikumos.

 1. Reģistrācija

2.1. Pasūtījuma noformēšana vietnē ir pieejama Klientam ar vai bez reģistrācijas.

2.2. Pārdevējs nav atbildīgs par informācijas, kuru Klients norāda reģistrācija formā, precizitāti un ticamību.

2.3. Klients apņemas neizpaust savu lietotāja vārdu un paroli, kurus norādīja registrācijas formā. Ja Klientam radušās aizdomās par lietotāja vārda vai paroles izpaušanu vai ir radušās aizdomas par to izmantošanu no trešo personu puses, Klients apņemas nekavējoties par to informēt Pārdevēju, nosūtot vēstuli ar elektroniskā pasta starpniecību Klientu apkalpošanas dienestam. Vēstuli ir jānosūta no reģistrācijas formā norādītas elektroniskās adreses.

2.4. Interneta veikala www.priekam.lv viens Klients ar vienu e-pasta adresi var izveidot tikai vienu personīgo kontu.

 1. Pasūtījuma noformēšana un tā izpildes termiņi

3.1. Klients var noformēt Pasūtījumu patstāvīgi, izmantojot Pasūtījuma noformēšanas formu vietnē. Detalizētāk Pasūtījuma noformēšana ir aprakstīta sadaļā "Kā nopirkt".

3.2. Noformējot pasūtījumu, Klients norāda sekojošu obligātu informāciju:

 • Klienta un/vai Pasūtījuma Saņēmēja vārds, uzvārds.
 • Kontakttālrunis
 • Elektroniskā pasta adrese
 • Piegādes adrese

3.3. Pēc Pasūtījuma veiksmīgas noformēšanas, Klientam uz elektroniskā pasta adresi tiek nosūtīta informācija par Pasūtījuma statusu. Pasūtījuma statuss norāda, kurā apstrādes posmā atrodas Klienta pasūtījums.

3.4. Ja Klients noformējis preces pasūtījumu daudzumā, kas pārsniedz norādītās preces daudzumu Pārdevēja noliktavā, Pārdevējs par to informē Klientu, nosūtot elektronisko vēstuli uz elektronisko adresi, kuru Klients norādījis reģistrējoties vai sazinoties pa tālruni. Klientam ir tiesības apmaksāt un saņemt preci tādā daudzumā, kādā prece ir pieejama noliktavā vai anulēt doto pozīciju pasūtījumā vai, kā alternatīvo risinājumu, pieņemt pārdevēja priekšlikumu par pasūtījuma noformēšanas atlikšanu līdz brīdim, kad norādītā prece būs pieejama Pārdevēja noliktavā nepieciešamajā daudzumā. Ja klients savu lēmumu nav saskaņojis ar Pārdevēju 3 darba dienu laikā, Pārdevējam ir tiesības pilnībā anulēt šo pasūtījumu.

3.5. Preces saņemšanas termiņš ir atkarīgs no Pasūtījuma savlaicīgas apmaksas no Klienta puses, no piegādes reģiona un adreses, no attiecīga piegādes dienesta darba, kurš nodrošina šā pasūtījuma piegādi un nav tieši atkarīgs no Pārdevēja.

3.6. Vietnē izvietotie informācijas materiāli ne vienmēr var pilnībā atspoguļot preces īpašības (tostarp krāsu, izmērus, tehniskos parametrus, formu). Pirms Pasūtījuma noformēšanas Klientam ir tiesības vērsies pie Pārdevēja, lai precizētu Preces detaļas. Ja klients nav vērsies pie Pārdevēja pēc detalizētiem skaidrojumiem, uzskatāms, ka Klientam, noformējot pasūtījumu, nav radušās šaubas par preces īpašībām.

3.7. Gadījumā, kad preces nav Pārdevēja noliktavā vajadzīgajā daudzumā, tostarp no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējam ir tiesības anulēt doto pozīciju Klienta Pasūtījumā, informējot par to Klientu, nosūtot paziņojumu uz elektroniskā pasta adresi, kuru Klients norādīja reģistrējoties vietnē vai sazinoties pa tālruni.

3.8. Gadījumos, kad klients atsakās no daļēji vai pilnībā apmaksāta, bet nenosūtīta vai nepiegādāta Pasūtījuma, anulētā Pasūtījuma summa tiek atgriezta klientam.

3.9. Interneta veikala www.priekam.lv ievietotam preču aprakstam ir tikai informatīvs raksturs un dotās informācijas izmantošana nerada juridiskās saistības starp apmeklētāju un interneta veikala īpašnieku. Preces apraksts var neatbilst pircēja informatīvo pieprasījumu kritērijiem.

3.10. Interneta veikala www.priekam.lv īpašnieki neatbild par kļūdainu fotoattēlu krāsu parametru atspoguļošanu pircēja displejā.

 1. Piegāde

4.1. Preces piegāde tiek veikta uz visiem Latvijas reģioniem.

4.2. Pārdevējs dara visu, lai tiktu ievēroti norādītie piegādes termiņi, tomēr ir iespējami Preces piegādes kavējumi no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ.

4.3. Preces nejaušas nozaudēšanas vai bojājuma risks pāriet uz Klientu brīdī, kad Klients saņem Pasūtījumu.

4.4. Gadījumos, kad Prece nav piegādāta Klientam, jo nozaudēta pasta (kurjerpasta) dienesta darbinieku vainas dēļ, Pārdevējs atlīdzina klientam apmaksātās preces un piegādes vērtību tikai pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis no pasta dienesta nozaudēšanas apliecinājumu.

4.5. Piegādes veidi ir norādīti vietnes sadaļā "Piegāde". 

4.6. Pasūtījums tiek piegādāts Klientam vai personai, kura norādīta Pasūtījumā, kā Pasūtījuma saņēmējs.

 1. Preces apmaksa

5.1. Preces cena tiek norādīta vietnē. Gadījumā, ja norādīta nepareiza pasūtītās Preces cena, Pārdevējs nekavējoties informē Klientu, lai anulētu vai apstiprinātu Klienta Pasūtījumu. Ja sazināties ar Klientu nav iespējams, minētais Pasūtījums tiek uzskatīts par anulētu. Ja Pasūtījums tika apmaksāts, Pārdevējs atgriež apmaksas summu.

5.2. Apmaksas veidi aprakstīti sadaļā "Apmaksa".

5.3. Pasūtījums tiek pieņemts tālākai apstrādei tikai pēc visas Pasūtījuma vērtības summas apmaksas Pārdevējam. Pasūtītā Prece tiek rezervēta tikai uz sadaļā "Apmaksa" norādīto laiku.

5.4. Pasūtījuma apmaksa tiek veikta ar bankas pārskaitījumu vai skaidrā naudā, saņemot preci birojā.

5.5. Pārdevējam ir tiesības piešķirt Klientam atlaides Precei un piedāvāt Klientam piedalīties bonusu programmā. Pārdevējs ir tiesīgs tās mainīt vienpusējā kārtībā.

 1. Preces atgriešana

6.1. Klientam ir tiesības atteikties no pasūtītas Preces 14 dienu laikā no tās saņemšanas. Preces atgriešana ir iespējama tikai gadījumos, ja precei ir saglabāts ārējais izskats, patēriņa īpašības, tās oriģinālais iesaiņojums, uzlīmes un marķējums.

6.2. Atteikuma tiesības, higiēnisku apsvērumu dēļ, nav attiecināmas uz precēm, kas nav iepakojumos (piem., atsevišķi baloni).

6.3. Gadījumā, ja Klients izmanto atteikuma tiesības 6.1. punkta kārtībā, Pārdevējs izmaksā pilnu atgrieztas preces vērtību, izņemot šīs preces piegādes izmaksas.

6.4. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ no Pircēja preci vai dažos gadījumos ieturēt kompensāciju, ja prece netika atgriezta oriģinālā iesaiņojumā, iesaiņojums ir nopietni bojāts, ir manāmas nelielas lietošanas pēdas, piemēram, skrāpējumi un citi defekti.

6.5. Naudas līdzekļi tiek atgriezti Klientam tādā veidā, kādu Klients izmantoja apmaksājot Pasūtījumu, vai pēc Klienta rakstiska iesnieguma naudas līdzekļi var tikt pārskaitīti uz Klienta norādītajiem bankas rekvizītiem.

6.6. Ar Preces lietošanas uzsākšanu Patērētājs apliecina, ka Prece atbilst pasūtītajai un nav atgriežama.

 1. Intelektuālais īpašums

7.1. Visu vietnē publicēto tekstuālo informāciju un grafisko attēlu kopēšana ir aizliegta. Vietnē izvietoti zīmolu, preču zīmju nosaukumi un logotipi pieder to īpašniekiem.

 1. Garantijas un atbildība

8.1. Pārdevējs neatbild par Klienta zaudējumu, kas radies Preces nepareizas lietošanas rezultātā.

8.2. Pārdevējs neatbild par ārējo vietņu saturu un funkcionalitāti.

8.3. Pārdevējam ir tiesības atdot vai kādā citā veidā nodot savas tiesības un pienākumus  attiecībās ar Klientu trešajām personām.

8.4. Preču aprakstiem interneta veikalā www.priekam.lv ir vienīgi informatīvs raksturs un šīs informācijas izmantošana nerada juridisku pienākumu starp apmeklētāju un interneta veikala īpašnieku. Preces apraksta precizitāte var neatbilst pircēju informatīvā pieprasījuma kritērijiem.

8.5. Interneta veikala www.priekam.lv īpašnieki neatbild par kļūdainu fotoattēlu krāsu parametru atspoguļošanu pircēja displejā.

8.6. Pārdevējam ir tiesības nosūtīt Klientam reklāmas un informatīvo paziņojumu. Ja Klients nevēlās saņemt no Pārdevēja šāda satura paziņojumus, viņš var nosūtīt attiecīgu paziņojumu e-pastā: info@priekam.lv, vai atteikties no paziņojumiem savā vietnes kontā.

8.7. Pārdevējs saņem IP adreses informāciju par vietnes www.priekam.lv apmeklētājiem. Šī informācija netiek izmantota apmeklētāja personības noteikšanai.

9. Citi noteikumi

9.1. Attiecības starp Klientu un Pārdevēju regulē Latvijas Republikas likumdošana.

9.2. Jautājumu vai nesaskaņu gadījumā klientam ir jāsazinās ar klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni vai izmantojot veidlapu "Sazinieties ar mums". Visas nesaskaņas, iespēju robežās, tiek atrisinātas sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek iesniegts tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

9.3. Ja tiesa kādu no šo Noteikumu punktiem atzīst par nederīgu, tas nenozīmē, ka pārējie šo Noteikumu punkti tiek uzskatīti par nederīgiem.

kurpirkt.lv logotips